تراورتن

سنگ تراورتن حاجی آباد
سنگ تراورتن حاجی آباد

سنگ تراورتن حاجی آباد

سنگ تراورتن حاجی آباد معادن آن در استان مرکزی قرار گرفته است و انبوه تولید آن نیز در استان اصفهان می باشد. بازار مصرفی سنگ تراورتن حاجی آباد، نیز در استان تهران می باشد که می توان با یک گردش …

سنگ تراورتن عباس آباد
سنگ تراورتن عباس آباد

سنگ تراورتن عباس آباد

سنگ تراورتن عباس آباد سنگ تراورتن عباس آباد تشکیل شده است از نظر رنگ که شامل بازه رنگ روشن و سنگ تراورتن کرم عباس آباد می باشد. یکی از پر مصرف ترین آن ها همین رنگ کرم می باشد که…

سنگ تراورتن تنه درختی
سنگ تراورتن تنه درختی

سنگ تراورتن تنه درختی

سنگ تراورتن تنه درختی سنگ تراورتن تنه درختی به 3 نام معروف در بازار موجود است که به ترتیب نام، سنگ تراورتن گردویی همدان که در استان همدان قرار دارد سنگ تراورتن گردویی آذرشهر که در استان تبریز قرار دارد…

سنگ تراورتن لیمویی ماکو
سنگ تراورتن لیمویی ماکو

سنگ تراورتن لیمویی ماکو

سنگ تراورتن لیمویی ماکو سنگ تراورتن لیمویی ماکو از سنگ تراورتن زرد ماکو به دلیل ثابت بودن رنگ می­توان در نمای خارجی، داخلی و محوطه سازی استفاده کرد. معدن سنگ تراورتن زرد ماکو واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان ماکو واقع…

سنگ تراورتن لیمویی آذرشهر
سنگ تراورتن لیمویی آذرشهر

سنگ تراورتن لیمویی آذرشهر

سنگ تراورتن لیمویی آذرشهر سنگ تراورتن لیمویی آذرشهر معادن این نوع تراورتن در استان آذربایجان شرقی در نزدیکی شهرستان آذرشهر واقع شده است؛ این منطقه دارای معادن بسیار غنی انواع تراورتن با رنگ های قرمز، لیمویی، دودی و تنه درختی می باشد. اکثر…

تماس با ما