تراورتن

سنگ تراورتن طرق

سنگ تراورتن طرق

سنگ تراورتن طرق سنگ تراورتن طرق معادن این نوع سنگ تراورتن در استان اصفهان و در نزدیکی نطنز قرار گرفته است. این منطقه دارای معادن زیادی است. معادن زیادی در حال فعالیت است که همین مورد موجب شده تا بازه…

سنگ تراورتن حاجی آباد

سنگ تراورتن حاجی آباد

سنگ تراورتن حاجی آباد سنگ تراورتن حاجی آباد معادن آن در استان مرکزی قرار گرفته است و انبوه تولید آن نیز در استان اصفهان می باشد. بازار مصرفی آن نیز در استان تهران می باشد که می توان با یک…

logo-samandehi