اطلاعات بیشتر

قیمت سنگ کف پارکینگ
قیمت سنگ کف پارکینگ

قیمت سنگ کف پارکینگ

قیمت سنگ کف پارکینگ قیمت سنگ کف پارکینگ انتخاب سنگ ساختمانی مناسب با در نظر گرفتن شرایط فنی آن به ما کمک می کند تا دوام مناسب و دراز مدت را تضمین می کند. به دلیل نبود اطلاعات کافی در…

راهنمای انتخاب سنگ ساختمانی
راهنمای انتخاب سنگ ساختمانی

راهنمای انتخاب سنگ ساختمانی

راهنمای انتخاب سنگ ساختمانی راهنمای انتخاب سنگ ساختمانی دست یابی به ویژگی های فنی سنگ ها ، با آزمایش های شیمیایی ، فیزیکی و مکانکی امکان پذیر است. به عنوان مثال می توان با تجزیه ی شیمایی سنگ ها از…

دلایل استفاده از سنگ در نمای ساختمان
دلایل استفاده از سنگ در نمای ساختمان

دلایل استفاده از سنگ در نمای ساختمان

دلایل استفاده از سنگ در نمای ساختمان دلایل استفاده از سنگ در نمای ساختمان مقوله نما در بررسی عمومی آن ماهیتی نمادین ، زیبایی شناختی و فرهنگی دارد. اما از دید مهندسی و عملکردی به عنوان پوشش و لایه ای…

قیمت انواع سنگ کف ساختمان
قیمت انواع سنگ کف ساختمان

قیمت انواع سنگ کف ساختمان

قیمت انواع سنگ کف ساختمان قیمت انواع سنگ کف ساختمان مقاومت سایش سنگ به وضعیت دانه بندی و سختی کانی های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. برخی از سنگ ها به علت سختی متفاوت اجزای سازنده ی آن ها دچار…

عوامل موثر برای انتخاب سنگ ساختمانی
عوامل موثر برای انتخاب سنگ ساختمانی

عوامل موثر برای انتخاب سنگ ساختمانی

عوامل موثر برای انتخاب سنگ ساختمانی عوامل موثر برای انتخاب سنگ ساختمانی دوام: از شاخصه های دوام یک سنگ ساختمانی ، پایداری آن در مقابل تهاجم شیمیایی و عوامل هوازدگی است. متاسفانه دوام سنگ که باید مهم ترین عامل در…

تماس با ما