سنگ مرمریت آباده امواج
سنگ مرمریت آباده امواج

سنگ مرمریت آباده امواج

سنگ مرمریت آباده امواج سنگ های مرمریت اطراف آباده از تنوع رنگ قابل قبولی برخوردار می باشند که در این بین می توان به بازه رنگ کرم زیتونی اشاره کرد و در بازار این نوع مرمریت را با برند سنگ…

سنگ چینی قروه
سنگ چینی قروه

سنگ چینی قروه

کشور ایران از تنوع معادن متعددی برخوردار است و در این بین می توان به انواع سنگ چینی اشاره کرد. در این بخش قصد داریم به بررسی سنگ چینی قروه بپردازیم. این نوع چینی دارای زمینه سفید و روشن با…

سنگ مرمریت مشکی مارشال
سنگ مرمریت مشکی مارشال

سنگ مرمریت مشکی مارشال

سنگ مرمریت مشکی مارشال ایران از معادن مرمریت متنوعی برخوردار است و یکی از زمینه های رنگی که از ان می توان معادن بی شماری را نام برد رنگ و زمینه مشکی و تیره است که در این بخش قصد…

سنگ مرمریت تری دی بلک
سنگ مرمریت تری دی بلک

سنگ مرمریت تری دی بلک

ایران دارای معادن متنوعی از انواع سنگ های مرمریت است که در این بین مرمریت تری دی بلک به عنوان یکی از مرمریت های برند ایرانی در بازارهای داخلی و صادراتی است. این نوع مرمریت از زمینه مشکی برخوردار بوده…

سنگ اسلب چینی قروه سایمان
سنگ اسلب چینی قروه سایمان

سنگ اسلب چینی قروه سایمان

سنگ اسلب چینی قروه سایمان در ادامه معرفی انواع سنگ های اسلب چینی ایرانی در این بخش به بررسی سنگ اسلب چینی قروه سایمان می پردازیم. این نوع سنگ را از خانواده سنگ های کریستال نیز به شمار می آورند…

تماس با ما